თავში

სარეკლამო ადგილი - 4 140 x 300

ევროპა

სარეკლამო ადგილი - 5 140 x 300

სარეკლამო ადგილი - 6 140 x 300

სარეკლამო ადგილი - 7 140 x 300

აზია

სარეკლამო ადგილი - 8 140 x 300

აფრიკა

სარეკლამო ადგილი - 9 140 x 300

სარეკლამო ადგილი - 10 140 x 300

23.0804:30 amerika min. - krisiuma1.753.404.10
23.0819:00 kauno Jal. - utenisi2.553.102.50
23.0804:06 paCuka - verakrusi1.453.906.50
გააზიარე
და ნახე კოეფიციენტების ყველა მკვეთრი ცვლილება

სარეკლამო ადგილი - 2 160 x 300

სარეკლამო ადგილი - 3 160 x 300